Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

Правилник о ближим условима и садржини захтева за издавање, измену и одузимање лиценце за обављање енергетских делатности и о начину вођења регистра издатих и одузетих лиценци („Сл. гласник РС“, бр. 31/13)

Категорија документа:

Институција: , ,

Врста документа:

Кључне речи:

Година публикације:

Ажурирај податке

Приступи документу:

Верзија на српском језику

Надлежне институције:

Aгенција за енергетику Републике Србије

Адреса: Теразије 5, 11000 Београд

Телефон: + 381 (0)11 303 3829; +381 (0)11 303 3884

Факс: +381 (0)11 322 5780

E-пошта: aers@aers.rs

Сајт: http://www.aers.org.rs

Надлежно лице у институцији

Министарство заштите животне средине

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Телефон: +381 (0)11 3131 357

Факс: +381 (0)11 3131 394

Надлежно лице у институцији

Влада Републике Србије

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Телефон: +381 (0)11 3614 621

Факс: +381 (0)11 3617 586

Надлежно лице у институцији