Претрага докумената

Унесите назив жељеног документа или део назива.
Претражите базу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Министарствo заштите животне средине Републике Србије

Агенција за заштиту животне средине

Ажурирање Екорегистра

COBISS - Виртуелна библиотека Србије

База података Републичког завода за статистику

РХМЗ - актуелни хидрометеоролошки подаци на подручју Србије

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Имаш право да знаш! - Водич за ученике средњих школа о праву на слободан приступ информацијама

Уредба о заштити Специјалног резервата природе Селевењске пустаре (Сл. гласник РС бр. 37/97)

Категорија документа: , ,

Институција: , , , , ,

Врста документа:

Кључне речи: , , , ,

Година публикације:

Ажурирај податке

Приступи документу:

Верзија на српском језику

Надлежне институције:

Град Суботица

Адреса: Градска управа града Суботица, Трг слободе 1, 24000 Суботица

Телефон: +381 (0)24 626 789

Факс: +381 (0)24 557 012

Надлежно лице у институцији

Извршилац за праћење квалитета чинилаца животне средине

Министарство заштите животне средине

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Телефон: +381 (0)11 3131 357

Факс: +381 (0)11 3131 394

Надлежно лице у институцији

ЈП Палић-Лудаш

Адреса: Кањишки пут 17а, 24413 Палић

Телефон: +381 (0)24 758 370, 753 121

Факс: +381 (0)24 753 474

Надлежно лице у институцији

Вршилац дужности директора предузећа

Покрајински завод за заштиту природе

Адреса: Радничка 20а, 21000 Нови Сад

Телефон: +381 (0)21 489 6326, 489 6301

Факс: +381 (0)21 661 6252

E-пошта: oliver.fojkar@pzzp.rs

Сајт: http://www.pzzp.rs

Надлежно лице у институцији

Одељење за односе са јавношћу

Специјални резерват природе Селевењске пустаре

Адреса: ЈП Палић-Лудаш, Кањишки пут 17а, 24413 Палић

Телефон: +381 (0)24 758 370, 753 121

Факс: +381 (0)24 753 474

Надлежно лице у институцији

Вршилац дужности директора предузећа

Влада Републике Србије

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Телефон: +381 (0)11 3614 621

Факс: +381 (0)11 3617 586

Надлежно лице у институцији